Hoe voorkom je legionella in de keuken?

  • Keuken
  • mei 5, 2021
  • Comments Off
legionella voorkomen

Mensen vergeten het weleens, maar in elke keuken in Nederland kan nog steeds legionella voorkomen. Legionella is dan weer de veroorzaker van de veteranenziekte, een zeldzame longontsteking die ontstaat door de legionella-bacterie. Hoe houd je tegen met adequate legionellapreventie.

Kleine kans op legionella

Laten we beginnen met te zeggen dat in een huis waar normaal geleefd wordt en de kranen regelmatig worden gebruikt en doorgespoeld, de kans op verspreiding van legionella nihil is. Anders wordt het als je langere tijd van huis bent en het water daardoor in kranen lange tijd stilstaat.

Door verneveling in de lucht 

Legionella is een bacterie die normaal in kleine aantallen in de natuur voorkomt. Een gevaar voor de gezondheid gaat deze bacterie pas vormen als hij zich heel erg snel kan vermeervoudigen. Hij vormt voor mens en dier een bedreiging als de legionella door verneveling in de lucht terecht komt en daar door hen wordt ingeademd. Er is dan sprake van een zogenaamde legionellabesmetting. 

Over het algemeen niet erg gevaarlijk

Vaak word je niet heel erg ziek van legionella en krijg je er slechts milde griepklachten van. Een besmetting met de legionellabacterie kan echter ook leiden tot een ernstige longontsteking, soms zelfs met dodelijke afloop. Dit geldt vooral voor mensen die een zwakke gezondheid hebben, voor hen kan een legionellabesmetting erg levensbedreigend zijn. Het is dus belangrijk om een besmetting met de legionellabacterie te voorkomen.

Waar kan legionella voorkomen in de keuken?

Waterleidingen waarin stilstaand water staat, dat een temperatuur tussen de vijfentwintig en de vijfenvijftig graden Celsius heeft, zijn ideale broedplaatsen voor deze bacterie. Ook in onze keuken thuis kan de legionellabacterie zich door verneveling gaan verspreiden. Deze bacterie kan ontstaan in: 
– een watercooler 

– een warm waterkraan 
– een koudwaterkraan 
– een gevulde plantenspuit die lange tijd in de zon heeft gestaan 
– een watergevulde airconditioner die lange tijd niet gebruikt is

Voorkomen van legionella in de keuken 

Zoals gezegd is de kans op verspreiding van legionella in een huis waar normaal geleefd wordt en de kranen regelmatig worden gebruikt en doorgespoeld, zo goed als te verwaarlozen. Anders wordt het als je langere tijd niet in huis bent geweest en er daardoor op een van bovenstaande plekken lange tijd water stil heeft gestaan. 

Als je een tijd niet in huis bent geweest, spoel dan de leidingen goed door met heet en koud water. Zorg dat het water niet verneveld en dus niet ingeademd kan worden. Houd de kraan indien nodig onder water en zorg dat je de ruimte goed lucht. 

Previous «
Next »